Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi är måna om din personliga integritet

KFV IT & Telecom AB ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För KFV IT & Telecom AB är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på vår hemsida och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser.

För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

KFV IT & Telecom AB är personuppgiftsansvarig

KFV IT & Telecom är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar KFV IT & Telecom ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto på www.kfvit.se

KFV IT & Telecom kontaktuppgifter är följande:

KFV IT & Telecom AB
Torpvägen 12
641 34 Katrineholm
Sverige

E-post: info@kfvit.se

Organisationsnummer: 559067-2282
VD och behörig företrädare: Fredrik Bentzer

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in de uppgifter som vi behöver för att kunna hantera ditt köp och krav från myndigheter.

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kommentarer vid beställningar och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling med stöd av ditt samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att KFV IT & Telecom behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta KFV IT & Telecom. I sådant fall kommer KFV IT & Telecom inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till. Se vidare under avsnitt 8 nedan.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig

Dina personuppgifter används av KFV IT & Telecom för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar). Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Marknadsföring

KFV IT & Telecom använder INTE dina personuppgifter för att skicka information om sådant som vi tror intresserar dig.
KFV IT & Telecom använder INTE dina personuppgifter för att kartlägga dina köpvanor på vår hemsida för att rikta erbjudanden till dig.

Det är endast om du tackat ja till vårt nyhetsbrev som vi kommer skicka ut erbjudande- eller informations-mail.

Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, för att automatiskt samla in information om dig när du använder KFV IT & Telecom hemsida och leverera en bättre upplevelse på KFV IT & Telecom hemsida. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen på KFV IT & Telecom hemsida.

För mer information om cookies och hur du kan påverka användningen av cookies se vår cookieinformation på hemsidan.

Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom t.ex. Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik, för vidare information se vår information om cookies ovan.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster detta innebär:

Nyhetsbrev - Dina uppgifter (namn och e-mailadress) sparas så länge din prenumeration är aktiv.

Hur tar jag bort mina uppgifter i förtid?

Enklast tar du bort dina uppgifter genom att skicka en skriftlig anmodan till oss på adressen ovan. Vi värnar om din säkerhet och kommer motringa på det nummer som du anger i anmodan.

Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för KFV IT & Telecoms räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt KFV IT & Telecoms instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis,

  • att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster,
  • att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,
  • att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,
  • att uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google i USA genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com,
  • att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata KFV IT & Telecom rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
  • att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av KFV IT & Telecom eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför KFV IT & Telecom.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På KFV IT & Telecom skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

Rätten till dina personuppgifter

  • Rättelse, tillägg eller radering. Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och KFV IT & Telecom AB (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för KFV IT & Telecom att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.
  • Begränsning av behandling och dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Förfrågningar och klagomål. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se avsnitt 2 ovan).

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.

Du hittar också våra Allmänna villkor genom att klicka på nedan knapp.