• NYHETER

  KFV IT tar över hosting från Ventiro AB

  Ventiro har sedan starten haft en förstklassig hostingmiljö för att tillgodose driftkraven i de applikationer och system som de bygger till sina kunder. Med tiden har fokuset dock blivit mer och mer på själva systemutvecklingen, vilket gjorde att man tog beslutet om att överlämna denna verksamhet till någon annan. KFV IT blev det naturliga alternativet eftersom bolagen haft ett långt samarbete och utbyte med varandra.

  Migrering av virtuella servrar har pågått under en längre period och de sista fysiska co-location-kunderna migrerades under helgen 26-27/10 2019. 

  Totalt sett rör det sig om en dubblering i antalet kunder i vår miljö. Vissa har vi med mycket gott resultat lyft in i vår toppmoderna miljö som vi startade upp för ungefär ett år sedan, medans andra kör vidare på egen kundägd utrustning.

  Vi önskar alla kunder välkomna till oss och hoppas på ett fortsatt fruktsamt samarbete!

 •  Tillbaka
 • KFV IT tar över hosting från Ventiro AB KFV IT tar över hosting från Ventiro AB