• NYHETER

    KFV IT får i uppdrag att utveckla projekterings app till Oppunda Kraftkonsult

    Syftet med appen är att få en enklare översyn av varje enskilt projekt och underlätta rapporteringen inom projekten för medarbetarna, underentreprenörerna och rapporteringen till beställaren.

    Oppunda Kraftkonsult bedriver verksamhet utspritt över delar av Sverige, och varje enskilt projekt är ofta över stora geografiska ytor då det handlar om att utföra och underhålla infrastruktur på alla spänningsnivåer mellan 0,4 - 52 kV samt optoförläggning. Oppunda Kraftkonsult hjälper också sina kunder med beredning och projektering för att sedan bygga, installera och driftsätta färdiga nät. Verksamheten har stor bredd och sträcker sig från större entreprenader till mindre serviceuppdrag. Som ett led i arbetet att jobba med ständiga förbättringar, lednings och kvalitetssystem där varje tillbud och händelse ska leda fram till en händelserapport och åtgärdshantering i Oppunda Kraftkonsults ledningssystem kommer appen att stödja den dagliga verksamheten på ett bra sätt.

  •  Tillbaka
  • KFV IT får i uppdrag att utveckla projekterings app till Oppunda Kraftkonsult KFV IT får i uppdrag att utveckla projekterings app till Oppunda Kraftkonsult