• Mätning av produktionseffektivitet

  Partium Metallbearbetning AB

  Den tillverkande industrin är en av de branscher som påverkats mest av globaliseringen. Trots detta finns det minst en verkstad i nästan alla svenska städer. Vi tror att anledningen till detta är att det finns en vilja att förnya och modernisera hos de som driver dessa företag.

  För att skapa lönsamhet i en så pass konkurrensutsatt bransch så gäller det att ha stenkoll på produktionen. Vad kan levereras när och till vilket pris.

  Förfrågan

  Partium Metallbearbetning AB är en kund som varit med oss i många år. Utöver support och hosting har vi sedan många år även hjälp dem med deras affärssystem Pyramid med tillhörande MPS-system för material och projektplanering. Det föll sig därför naturligt att anta utmaningen när de kom till oss med frågan om att mäta effektiviteten (stopptiden) i deras CNC-maskiner.

  Lösning

  Vi skapade ett specialdesignat system som i grunden mäter produktionens effektivitet (TAK), med automatisk återrapportering till Pyramid för kostnadsuppföljning och efterkalkyl. Utöver detta kodas alla stillestånd enligt en av kunden definierad lista, vilket hela tiden lägger fokus på det som är viktigt för stunden.

  Daro (som vi valt att kalla systemet) har sparat oss mycket tid och samtidigt gett oss en ovärderlig inblick i vår produktion. Vi har nu stenkoll på vad som sker och vad nästa investering skall läggas. Projektuppföljningen är nu endast ett par klick bort och på administrationssidan har vår personal jobbat med uppgifter som skapar värde istället för att knappa in tidrapporter i Pyramid.

  - Stefan Strömgren, VD

  På verkstaden jobbar operatörerna i plattor med vår programvara installerad. Plattorna är nedlåsta till att endast kunna köra de programvaror som krävs. 

  • Raspberry-PI

   I varje CNC-maskin sitter en Raspberry-PI med ett specialdesignat kretskort som mäter maskinens status. Vår programvara rapporterar detta till den centrala servern i realtid.

  • Plattor

   Vid varje maskin finns en dedikerad platta med vår programvara. Där kan operatören koda stoppen, markera vilket projekt som körs samt komma åt ritningar och ladda upp bilder.

  • Hosting

   Systemet hostas, övervakas och supporteras av oss i vår moderna miljö i Katrineholm.

  • Tekniker

   Backend skrivet i Laravel och klienten i plattorna skriven i Java för Android. Programvaran på Raspberry-PI är även den skriven i Java.

 •  Tillbaka